fbpx

Wczytywanie

Szybka rejestracja / pytanie  Współpracujemy z:

  Blog

  Fundusze europejskie

  IMPLADENT Medical & Dental Clinic zrealizował projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1.

  Celem projektu „Wprowadzenie przez IMPLADENT MDC nowej, innowacyjnej usługi integrującej metody diagnostyczne i procedury lecznicze chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego w jednym ośrodku medycznym dla wczesnego wykrywania oraz leczenia chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się” jest wprowadzenie oraz świadczenie przez naszą Klinikę nowej usługi na bazie innowacyjnej procedury diagnostyczno-medycznej.
  Usługa składa się z komponentów, z których dwa pierwsze są związane z kompleksową diagnostyką problemu. Po wykonaniu badań i postawieniu diagnozy ze zróżnicowaniem chrapania jako izolowanego problemu lub chrapania jako objawu obturacyjnego zespołu sennego (OBPS) pacjent otrzymuje pisemny, indywidualny plan leczenia. Kompleksowe leczenie jest prowadzone poprzez wykonywane synergistycznie zabiegi terapeutyczne.

  Planowane efekty projektu, to świadczenie przez naszą Klinikę nowej usługi, powiązane wprost ze spodziewanymi efektami realizacji Poddziałania 2.2.1 RPO WP, w szczególności zwiększeniem naszej zdolności do rozwijania produktów i usług, ukierunkowaniem na zdobywanie nowych rynków, wzrost aktywności eksportowej oraz partnerską współpracą pomiędzy przedsiębiorcami. W wyniku realizacji projektu zwiększamy zatrudnienie oraz prognozujemy w perspektywie 3 najbliższych lat znacząco zwiększyć przychody oraz rentowność swojej działalności. Opracowana przez nas innowacyjna w skali światowej procedura medyczna daje nam możliwość rozwijania współpracy z międzynarodowymi instytutami naukowymi i ośrodkami szkoleniowymi. Nasze wyniki prac badawczo-rozwojowych, które dzięki realizacji projektu są intensyfikowane, będą publikowane w międzynarodowych periodykach naukowych i innych czasopismach branżowych, aby popularyzować nową procedurę diagnostyczno – leczniczą, która liczymy przyczyni się do zwiększenia wykrywalności OBPS, poprawy wyników leczenia i dzięki temu zmniejszenia ryzyka wzrostu chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. Zakładamy także międzynarodową popularyzację nowej procedury medycznej, poprzez cykle szkoleń, wykłady, publikacje oraz szkolenia w naszym Centrum Szkoleniowym.

  Wartość projektu: 1 818 000,00 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 908 091,00 PLN

  Okres realizacji projektu: 1.04 – 31.12.2016 r.

  Zapraszamy do naszych Klinik!

  Formularz kontaktowy
  • Klinika Gdańsk

   ul. Kartuska 312,
   80-125 Gdańsk

   (+48) 58 691-71-47
   (+48) 501-155-036

  • Klinika Kowale

   ul. Andromedy 3,
   80-180 Kowale

   (+48) 58 691-71-47
   (+48) 501-155-036

  Medycyna estetyczna Umów się na wizytę