Dr n. med. Adam Ziemlewski

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, stypendysta Guy's and St. Thomas's Medical and Dental School w Londynie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.
 
Zdana z wyróżnieniem specjalizacja z chirurgii stomatologicznej, obrona rozprawy doktorskiej oraz zakończoną egzaminem państwowym specjalizacja z chirurgii szczękowo - twarzowej to owoce pracy w Uczelni.

Obecnie na Uniwersytecie prowadzi wykłady dla studentów z implantologii stomatologicznej. Autor publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Aktywny wykładowca na kursach i kongresach z dziedziny implantologii stomatologicznej, chirurgii i stomatologii estetycznej w kraju i za granicą.

Uczestniczy w kilku projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym co zacieśnia współpracę z uznanymi autorytetami światowej implantologii.

Wciąż się dokształca – obecnie odbywa studia podyplomowe z implantologii na NewYork University.

Współpracuje z wieloma wiodącymi praktykami Trójmiasta między innymi jako implantolog w Klinice DenArte w Sopocie oraz Centrum Stomatologicznym Eurodent w Gdańsku.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej.

ziemlewski.pl  ziemlewski.pl

Jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej jako implantolog stomatologiczny.

 

logo_1 logo-2 logo_3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Impladent   |   realizacja: noveo interactive & web360.pl   |   mapa strony