Implanty
Implanty dentystyczne są to tytanowe śruby, które zastępują brakujący korzeń zęba. Produkowane są z czystego tytanu, a ich powierzchnia jest na poziomie mikroskopowym tak modyfikowana, że przypomina ludzki kolagen. Organizm człowieka doskonale toleruje wszczepy i dzięki temu możliwa jest trwała odbudowa braków uzębienia.

implanty

W naszej Klinice posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w implantologii. Stosujemy tylko systemy implantologiczne najwyższej jakości, które przebadane były klinicznie w wielu ośrodkach na świecie i są stosowane przez wiodące ośrodki uniwersyteckie i prywatne kliniki w USA, Niemczech, Szwajcarii i Szwecji.

implanty

Oferujemy system implantologiczny MIS Technologies w promocyjnej cenie 2500 PLN z wszczepieniem i implantem. Implanty MIS objęte są wieczystą gwarancją.

UZUPEŁNIENIE BRAKU JEDNEGO ZĘBA
 
Jednym ze wskazań do zastosowania implantów jest odbudowa pojedynczych braków zębów. Tylko implanty dają poczucie całkowicie naturalnej, doskonale imitującej naturę odbudowy utraconych zębów. Dzięki implantom unikniemy niepotrzebnego szlifowania zębów sąsiadujących z luką, a także niepotrzebne będzie noszenie protez zębowych.

Przykładowy przebieg leczenia

Krok I
implanty Konsultacja specjalistyczna z badaniem rtg (pantomogram lub tomografia 3D).

Krok II
implanty Implant dentystyczny zostaje założony. Czas gojenia zależy od objętości i stanu kości oraz przypadku klinicznego.
W zależności od stanu zdrowia pacjenta końcowy zabieg Kroku II może być jednym z następujących:
- Tymczasowy łącznik i korona są zakładane natychmiast.
- Implant dentystyczny jest przykrywany tkanką miękką i podczas procesu gojenia   nakłada się koronę przytwierdzaną do szkliwa lub tymczasową, wyjmowaną, częściową   protezę.
- Stały łącznik i ostateczna korona są zakładane natychmiast.

Krok III
implanty W zależności od sytuacji klinicznej pacjenta, następny krok może być jednym z następujących:
- Tymczasowy łącznik jest zastępowany łącznikiem stałym. Pobiera się wycisk i zakłada    tymczasową koronę.
- Podczas drugiego zabiegu odsłania się implant dentystyczny i założony zostaje łącznik.   Zakłada się tymczasową koronę. Po okresie gojenia wykonuje się wycisk dla   ostatecznej korony. Tymczasowa korona jest ponownie założona.

Krok IV
implanty
Nowa, pieczołowicie wykonana korona, idealnie imitująca prawdziwy ząb, jest przytwierdzana na stałe do łącznika.
Alternatywne metody leczenia

implanty implanty implanty
Wyjmowana proteza jednego zęba przymocowana na klamrze Most przymocowany do szkliwa Most przyklejony do oszlifowanych zębów

Przykładowe prace wykonane w naszej Klinice

    Pacjent I

implanty implanty
brak lewego siekacza centralnego stan po założeniu implantu
z łącznikiem ceramicznym
implanty implanty
pełnoceramiczne korony i mikrolicowki stan po zacementowaniu pracy
 
    Pacjent II
implanty implanty
brak lewego siekacza centralnego stan po założeniu implantu
z łącznikiem ceramicznym
implanty  
stan po zacementowaniu pracy  

 

UZUPEŁNIENIE BRAKU KILKU ZĘBOW

W sytuacji gdy brakuje Państwu kilku zębów możliwa jest zarówno odbudowa pojedynczymi implantami i koronami jak i wykonanie mostów na implantach – to znaczy, że na przykład brak 3 zębów można uzupełnić porcelanowym mostem zamocowanym na 2 implantach.

Przykładowy przebieg leczenia

Krok I
implanty Konsultacja specjalistyczna z badaniem rtg (pantomogram lub tomografia 3D)
 
Krok II
implanty Implanty dentystyczne zostają założone. Czas gojenia zależy od objętości i stanu kości oraz przypadku klinicznego.
W zależności od stanu zdrowia pacjenta, końcowy zabieg Kroku II może być jednym z następujących:
- Tymczasowe lub stałe łączniki oraz tymczasowy most są zakładane podczas gojenia.
- Implanty dentystyczne są przykrywane tkanką miękką, a na życzenie, podczas gojenia   zakłada się tymczasowy wyjmowany most.
- Stałe łączniki i ostateczny most są umieszczane natychmiast
 
Krok III
implanty W zależności od sytuacji indywidualnego pacjenta, następny krok może być jednym z następujących:
- Tymczasowe łączniki są zastępowane stałymi łącznikami. Pobiera się wycisk i zakłada    tymczasowy most.
- Podczas drugiej operacji odkrywa się implanty dentystyczne i zakłada się łączniki.   Można założyć tymczasowy most. Po okresie gojenia wykonuje się wycisk dla   ostatecznej korony. Tymczasowa korona jest ponownie założona.
 
Krok IV
implanty Założenie ceramicznego uzupełnienia idealnie imitującego utracone zęby.

Przykładowe prace wykonane w naszej Klinice

       Pacjent I
 
implanty implanty
Widoczne implanty zębów Most na implantach na modelu laboratoryjnym
implanty implanty
Dokręcone standardowe
łączniki tytanowe
Zacementowany most
w jamie ustnej
      Pacjent II
implanty implanty
Ząb opracowany pod overlay
i śruby zabliźniające na implantach
Adhejzyjne wklejenie "overlaya"
z zabezpieczeniem koferdanem
implanty implanty
Wklejomy overlay Indywidualne łączniki ceramiczne
i korony cyrkoniowe
implanty implanty
Stan po dokręceniu łączników
do implantów
Zacementowana praca ceramiczna
 

LECZENIE PROTETYCZNE BEZZĘBIA

W przypadku bezzębia możliwa jest stała odbudowa za pomocą przykręcanej protezy, lub najbardziej zaawansowane rozwiązanie - rekonstrukcja ceramiczna wszystkich zębów na podbudowie frezowanej z tytanu lub tlenku cyrkonu. W takim przypadku konieczne jest wprowadzenie 6-8 implantów w szczęce i 6 w żuchwie, aby uzyskać stabilne i trwałe mocowanie nadbudowy protetycznej.

Przykładowy przebieg leczenia

Krok I
implanty Konsultacja specjalistyczna z badaniem tomograficznym 3D. Wyciski pod modele i szablony chirurgiczne (aby idealnie wprowadzić wszczepy w trakcie zabiegu)
 
Krok II
implanty Zostają założone implanty dentystyczne. Czas gojenia zależy od objętości i stanu kości oraz przypadku klinicznego.
W zależności od stanu zdrowia indywidualnego pacjenta, następny krok może być jednym z następujących:
- Tymczasowe lub stałe łączniki oraz tymczasowy most pełnego łuku są zakładane   podczas gojenia.
- Implanty dentystyczne są przykrywane tkanką miękką i podczas gojenia zakładana jest   wyjmowana proteza pełnego łuku.
- W niektórych przypadkach można natychmiast założyć stałe łączniki i ostateczny most   pełnego łuku.
 
Krok III
implanty W zależności od sytuacji indywidualnego pacjenta, następny krok może być jednym z następujących:
- Tymczasowe łączniki są zastępowane stałymi łącznikami. Pobiera się wycisk i zakłada   tymczasowy most.
- Podczas drugiej operacji odkrywa się implanty dentystyczne i zakłada się łączniki.   Zakłada się wyjmowaną tymczasową protezę. Po okresie gojenia wykonuje się wycisk   ostatecznej odbudowy. Wyjmowana tymczasowa proteza jest ponownie nakładana.
 
Krok IV
implanty Ceramiczna odbudowa łuku zębowego jest na stałe mocowana do implantów

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Przykładowe prace wykonane w naszej Klinice


  Pacjent I
 
implanty implanty
Struktura z tlenku cyrkonu na modelu
(faza laboratoryjna)
Przymiarka tytanowych łączników
 
implanty
Praca na stałe umocowana w ustach pacjenta
  Pacjent II
implanty implanty
Tytanowe teleskopowe łączniki
w ustach pacjenta
Ceramiczna przykręcana
proteza
implanty
Ceramiczna rekonstrukcja uzębienia
 
Możliwe jest również zastosowanie implantów w przypadku bezzębia, jako elementów stabilizujących protezę pacjenta. Wystarczy wtedy założenie od 2 do 4 implantów w jednej szczęce i proteza będzie całkowicie nieruchoma.

Przebieg leczenia

Krok I
implanty Konsultacja specjalistyczna z badaniem rtg (pantomogram lub tomografia 3D).
 
Krok II
implanty Zostają założone implanty dentystyczne. Czas gojenia zależy od objętości i stanu kości oraz przypadku klinicznego. Implanty dentystyczne są przykrywane tkanką miękką i podczas gojenia zakładana jest wyjmowana proteza tymczasowa.
 
Krok III
implanty Po okresie gojenia podczas drugiej operacji odkrywa się implanty dentystyczne i zakłada się zamki łączące z protezą.   Zakłada się tymczasową protezę. Po okresie gojenia wykonuje się wycisk dla ostatecznej odbudowy. Tymczasowa   proteza jest ponownie nakładana.
 
Krok IV
implanty Pacjent otrzymuje nową protezę z zamkami mocującymi do zatrzasków, lub belki umocowanej na implantach.

Krok V
implanty Umieszczany jest szereg nowych zębów, pieczołowicie wykonanych i wyglądających jak prawdziwe zęby.

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash
Przykładowe leczenie wykonane w klinice Impladent

implanty implanty
Komplet protez całkowitych Proteza dolna
z zamkami Locator
implanty implanty
Łączniki dokręcone do implantów Zadowolny pacjent

Dzięki implantom funkcja żucia zostaje przywrócona. Obciążenie implantów powoduje stymulowanie kości i dzięki temu nie ulega ona zanikowi, a wręcz przeciwnie, regeneruje się. Jedzenie może zostać właściwie rozdrobnione, co zapobiega poważnym powikłaniom ogólnoustrojowym związanym z nieprawidłowym odżywianiem.

Zabieg wszczepienia implantu jest zabiegiem delikatniejszym od usunięcia zęba i wszelki strach jest absolutnie nieuzasadniony. W przypadkach bardziej złożonych, gdy Pacjent nie ma odpowiednich warunków anatomicznych do założenia implantu konieczne stają się zabiegi sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich.

logo_1 logo-2 logo_3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Impladent   |   realizacja: noveo interactive & web360.pl   |   mapa strony